سینک 151 اخوان

0تومان

                  سینک روکار کد 151 اخوان در ابعاد 50*120 از خانواده سینک های نیمه  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن کم عمق است که همراه سیف..

سینک 152 اخوان

0تومان

                  سینک روکار کد 152 اخوان در ابعاد 60*120 از خانواده سینک های نیمه  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن کم عمق است که همراه سیف..

سینک 153 اخوان

0تومان

                  سینک روکار کد 153 اخوان در ابعاد 50*120 از خانواده سینک های نیمه  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن کم عمق است که همراه سیف..

سینک 154 اخوان

0تومان

                  سینک روکار کد 154 اخوان در ابعاد 60*120 از خانواده سینک های نیمه  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن کم عمق است که همراه سیف..

سینک 182 اخوان

0تومان

                  سینک توکار کد 182 اخوان در ابعاد 51*120 از خانواده سینک های شیشه و استیل میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیارعمیق است که همراه سیفون..

سینک 300-S اخوان

0تومان

سینک توکار کد 300S اخوان در ابعاد 50*120 از خانواده سینک های باکسی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیار عمیق است که همراه سیفون ، زیرآب ،  سبد و دیگر لوازم جانبی عرضه می شود . کلیه سینک های ..

سینک 301 اخوان

0تومان

                  سینک توکار کد 301 اخوان در ابعاد 50*120 از خانواده سینک های باکسی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیارعمیق است که همراه سیفون ، زیرآ..

سینک 303 اخوان

0تومان

                  سینک توکار کد 303 اخوان در ابعاد 50*120 از خانواده سینک های باکسی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیارعمیق است که همراه سیفون ، زیرآ..

سینک 307 اخوان

0تومان

                  سینک توکار کد 307 اخوان در ابعاد 50*120 از خانواده سینک های باکسی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیارعمیق است که همراه سیفون ، زیرآ..

سینک 309 اخوان

0تومان

                  سینک توکار کد 309 اخوان در ابعاد 50*100 از خانواده سینک های باکسی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیارعمیق است که همراه سیفون ، زیرآ..

سینک 311 اخوان

0تومان

                  سینک توکار کد 311 اخوان در ابعاد 50*100 از خانواده سینک های باکسی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیارعمیق است که همراه سیفون ، زیرآ..

سینک 313 اخوان

0تومان

                  سینک توکار کد 313 اخوان در ابعاد 50*80 از خانواده سینک های باکسی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن بسیارعمیق است که همراه سیفون ، زیرآب..

نمایش 1 تا 12 از 168 (14 صفحه)