سینک 628 البرز

0تومان

سینک روکار کد 628/60  استیل البرز در ابعاد 60*80از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می شود . کلی..

سینک 628 البرز

0تومان

سینک توکار کد 628/50  استیل البرز در ابعاد 50*80از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می شود ..

سینک 618 البرز

0تومان

سینک روکار کد 618/60  استیل البرز در ابعاد 60*80از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می شود . کلی..

سینک 611 البرز

0تومان

·       نوع سینک:                 توکار·       طول:              ..

سینک 610 البرز

0تومان

سینک توکار کد 610/51  استیل البرز در ابعاد 51*100از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می شود..

سینک 608 البرز

0تومان

سینک توکار کد 608/50  استیل البرز در ابعاد 50*80 از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می شود..

سینک 605 البرز

0تومان

سینک توکار کد 605/50  استیل البرز در ابعاد 50*63 از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می شود..

سینک 530 البرز

0تومان

سینک توکار کد 530/50  استیل البرز در ابعاد 50*132/5از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می ش..

سینک 510 البرز

0تومان

سینک توکار کد 510/50  استیل البرز در ابعاد 50*98/2از خانواده سینک های  فانتزی میباشد . این سینک ظرفشویی دارای لگن عمیق  است که همراه سیفون ، زیرآب ، تخته ساطورو سبد عرضه می شو..

نمایش 25 تا 33 از 33 (3 صفحه)