گاز GI-13-S اخوان

0تومان

  گاز صفحه ای Gi13s اخوان دارای پنج شعله و پلوپز کنار است که از قطعات ایرانی  بهره می برد  و از سری GI گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50 و دارای نمای  استیل است..

گاز GI139 sاخوان

0تومان

  گاز صفحه ای Gi139 sاخوان دارای پنج شعله   و پلوپز کنار است که از قطعات ایرانی  بهره می برد  و از سری GI گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 88 و عرض آن 51 و دارای نمای&nb..

گاز V1 اخوان

0تومان

گاز صفحه ای V1 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 97 و عرض آن 50و دارای نمای استیل است . کلیه اجاق گازهای شرکت اخوان دارای 20 ..

گازGI-137-S

0تومان

  گاز صفحه ای Gi137 sاخوان دارای پنج شعله   و پلوپز کنار است که از قطعات ایرانی  بهره می برد  و از سری GI گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 88 و عرض آن 51 و دارای نمای&nb..

گاز V2 اخوان

0تومان

گاز صفحه ایV2 اخوان دارای شش شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ,ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 97 و عرض آن 50 و دارای نمای استیل است . کلیه اجاق گازهای شرکت اخوان دارای 20 ..

گاز V3 اخوان

0تومان

گاز صفحه ای V3 اخوان دارای پنج شعله  و پلوپز کنار است که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ,ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای استیل است . کلیه اجاق گاز..

گاز V4 اخوان

0تومان

گاز صفحه ای V4 اخوان دارای پنج شعله  و پلوپز کنار است که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری G گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 50 و عرض آن 35 و دارای نمای شیشه مشکی است . کلیه اجاق گا..

گاز V5 اخوان

0تومان

گاز صفحه ای V5اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50 و دارای نمای استیل است . کلیه اجاق گازهای شرکت اخوان دارای 20 ..

گاز V7 اخوان

0تومان

   گاز صفحه ای V7 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه آیینه ای است . کلیه اجاق گازهای..

گاز V7 S اخوان

0تومان

گاز صفحه ای V7 s اخوان دارای پنج شعله و پلوپز کنار است که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه آیینه ای است . کلیه اجاق ..

گاز V8 اخوان

0تومان

گاز صفحه ای V8 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه مشکی و لبه ی  آیینه ای است . کلیه اجاق ..

گاز V8 S اخوان

0تومان

   گاز صفحه ای V8 اخوان دارای پنج شعله و پلو پز کنار است که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه مشکی و لبه ی ..

نمایش 1 تا 12 از 116 (10 صفحه)