هود SA-405 البرز

0تومان

هود  SA-405  استیل البرز در ابعاد 90 سانتی متر از خانواده هود های مورب میباشد . این هود دارای فن فلزی، دودکش قابل تنظیم و فیلتر آلمینیومی چند لایه ،کلید الکترونیکی ، بیشترین مقدار مکش 800 مت..

هود SA-404 البرز

0تومان

هود  SA-404  استیل البرز در ابعاد 89 سانتی متر از خانواده هود های مورب میباشد . این هود دارای فن فلزی، دودکش قابل تنظیم و فیلتر آلمینیومی چند لایه ،کلید الکترونیکی ، بیشترین مقدار مکش 900 مت..

هود SA-403 البرز

0تومان

هود  SA-403 استیل البرز در ابعاد 90 سانتی متر از خانواده هود های مورب  میباشد . این هود دارای فن فلزی، دودکش قابل تنظیم و فیلتر آلمینیومی چند لایه ،کلید الکترونیکی ، بیشترین مقدار مکش 900 مت..

هود 5/SA-402 البرز

0تومان

هود  SA-402  استیل البرز در ابعاد 90 سانتی متر از خانواده هود های مورب  میباشد . این هود دارای فن فلزی، دودکش قابل تنظیم و فیلتر آلمینیومی چند لایه ،کلید الکترونیکی ، بیشترین مقدار مکش ..

هود SA-202 البرز

0تومان

هود  SA-202  استیل البرز در ابعاد 90 سانتی متر از خانواده هود های  افقی  میباشد . این هود دارای فن فلزی، دودکش قابل تنظیم و فیلتر آلمینیومی چند لایه ،کلید الکترونیکی ، بیشترین مقدا..

هود 5/SA-201 البرز

0تومان

هود  SA-201  استیل البرز در ابعاد 90 سانتی متر از خانواده هود های افقی  میباشد . این هود دارای فن فلزی، دودکش قابل تنظیم و فیلتر آلمینیومی چند لایه ،کلید الکترونیکی ، بیشترین مقدار مکش ..

نمایش 1 تا 12 از 24 (2 صفحه)