جستجو

گاز V1 اخوان

1,939,300تومان

گاز صفحه ای V1 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 97 و عرض آن 50و دارای نمای استیل است . کلیه اجاق گازهای شرکت اخوان دارای 20 ..

گاز V2 اخوان

2,525,200تومان

گاز صفحه ایV2 اخوان دارای شش شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ,ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 97 و عرض آن 50 و دارای نمای استیل است . کلیه اجاق گازهای شرکت اخوان دارای 20 ..

گاز V4 اخوان

2,068,300تومان

گاز صفحه ای V4 اخوان دارای پنج شعله  و پلوپز کنار است که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری G گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 50 و عرض آن 35 و دارای نمای شیشه مشکی است . کلیه اجاق گا..

گاز V5 اخوان

2,068,300تومان

گاز صفحه ای V5اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50 و دارای نمای استیل است . کلیه اجاق گازهای شرکت اخوان دارای 20 ..

گاز V7 اخوان

2,733,900تومان

   گاز صفحه ای V7 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه آیینه ای است . کلیه اجاق گازهای..

گاز V7 S اخوان

2,733,700تومان

گاز صفحه ای V7 s اخوان دارای پنج شعله و پلوپز کنار است که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه آیینه ای است . کلیه اجاق ..

گاز V8 اخوان

2,696,900تومان

گاز صفحه ای V8 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه مشکی و لبه ی  آیینه ای است . کلیه اجاق ..

گاز V8 S اخوان

2,696,400تومان

   گاز صفحه ای V8 اخوان دارای پنج شعله و پلو پز کنار است که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه مشکی و لبه ی ..

گاز V9 اخوان

2,890,300تومان

  گاز صفحه ای V9 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه آیینه ای است . کلیه اجاق گازهای ..

گاز V10 اخوان

2,890,300تومان

  گاز صفحه ای V10 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه آیینه ای و استیل است . کلیه اجاق گاز..

گاز V13 اخوان

2,386,100تومان

   گاز صفحه ای V13 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه مشکی  است . کلیه اجاق گاز..

گاز V14 اخوان

2,432,400تومان

   گاز صفحه ای V14 اخوان دارای پنج شعله که از قطعات ایتالیایی بهره می برد  و از سری ونوس گازهای اخوان میباشد . طول این گاز 86 و عرض آن 50و دارای نمای شیشه مشکی است . کلیه اجاق گازهای شر..

نمایش 1 تا 12 از 95 (8 صفحه)